Jaka jest wysokość składek ubezpieczeniowych w TK w roku 2020?

W roku 2020 składka do ubezpieczenia zdrowotnego TK wynosi 15,3 %. Składka ta składa się z ogólnej składki ubezpieczeniowej w wysokości 14,6 % oraz z indywidualnej dla każdej kasy chorych, dodatkowej składki ubezpieczeniowej w wysokości 0,7 %.

Pracodawca przejmuje połowę ogólnej składki ubezpieczeniowej swoich pracowników w wysokości 7,65 %.

Jaka jest wysokość składek na ubezpieczenie społeczne w 2020 roku?

Wszystkie składki ubezpieczeniowe na ubezpieczenie socjalne
Ubezpieczenie socjalne Składka ubezpieczeniowa Udział pracodawcy
Ubezpieczenie zdrowotne 15,3 % 7,65 %
Ogólna składka ubezpieczeniowa 14,6 % 7,3 %
Składka ubezpieczeniowa ze zniżką* 14,0 % 7,0 %
Dodatkowa składka ubezpieczeniowa TK 0,7 % 0,35 %
Średnia dodatkowa składka ubezpieczeniowa 1,1 % 0,55 %
Ubezpieczenie pielęgnacyjne 3,05 % 1,525 % **
Dodatek do składki dla osób bezdzietnych od 23 roku życia 0,25 % 0 %
Ubezpieczenie emerytalno-rentowe 18,6 % 9,30 %
Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia 2,4 % 1,2 %
* dotyczy na przykład osób samozatrudnionych, które są ubezpieczone bez  prawa do zasiłku chorobowego

** w Saksonii: 1,025 %

Ile wynosi składka dla osób studiujących?

Jeśli posiadasz ubezpieczenie rodzinne od rodziców, małżonka lub partnera życiowego, to wówczas jako student nie płacisz żadnych składek na ubezpieczenie zdrowotne i pielęgnacyjne.

Jeśli nie możesz (już) posiadać ubezpieczenia rodzinnego, musisz ubezpieczyć się samodzielnie. Zazwyczaj jesteś obowiązkowo ubezpieczony jako student. Odprowadzasz wówczas niższą składkę na ubezpieczenie zdrowotne i pielęgnacyjne dla studentów.

Studenci objęci obowiązkowym ubezpieczeniem

Miesięczne składki dla studentów objętych obowiązkowym ubezpieczeniem w 2020 roku.

Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie pielęgnacyjne
bez dopłaty**
Ubezpieczenie pielęgnacyjne
z dopłatą**
70,87 €* 19.79 € 21.42 €
* ustalona ustawowo składka dla studentów w wysokości 66,33 EUR plus dodatkowa składka TK w wysokości 4,54 EUR w 2020 r.
** osoby bezdzietne w wieku 23 lat i starsze płacą dodatek do ubezpieczenia pielęgnacyjnego

Jeśli nie możesz już ubezpieczyć się obowiązkowo jako student, na przykład z powodu ukończenia 14. semestru studiów, odprowadzasz wyższe składki.

Chcę zostać członkiem TK. Co powinienem zrobić?

Przejście do Techniker Krankenkasse jest bardzo proste:

 1. Wniosek można złożyć z wykorzystaniem Internetu: Wypełnienie wniosku o członkostwo w TK z wykorzystaniem Internetu
 2. Jeżeli jesteś już członkiem innej kasy chorych, musisz wypowiedzieć swoje członkostwo w tej kasie. W tym celu udostępniamy nasz wzór formularza wypowiedzenia:
  Wzór wypowiedzenia (PDF, 88 KB)
 3. Potwierdzenie wypowiedzenia członkostwa w Twojej dotychczasowej kasy chorych prześlij na adres:

  Techniker Krankenkasse
  20901 Hamburg
  Zaświadczenie to można przesłać także z wykorzystaniem Internetu, korzystając z jednorazowego hasła, które prześlemy po otrzymaniu Twego wniosku o członkostwo.
 4. TK wystawi zaświadczenie członkostwa i prześle je na przykład do Twego pracodawcy.

Masz jeszcze pytania dotyczące przejścia do TK?
Chętnie odpowiemy na nie osobiście. Nasi angielskojęzyczni koledzy stoją do Twojej dyspozycji przez całą dobę, w 365 dni w roku, pod numerem telefonu +49 40 – 46 06 62 300.

Pytania dotyczące członkostwa w TK można przesłać do nas także za pomocą poczty elektronicznej.

Jakie korzyści da mi przejście do TK?

Zmiana kasy chorych i przejście do TK daje wiele korzyści, ponieważ w Techniker Krankenkasse otrzymasz za swoją składkę w każdej życiowej sytuacji szeroki zakres świadczeń, które możesz indywidualnie dopasować do swoich potrzeb. Oferujemy między innymi:

 • Umowy Techniker Krankenkasse ze specjalistami,
 • Nowoczesną medycynę,
 • Badania z zakresu medycyny sportu,
 • Serwis terminowy TK – szybko i bez stresu do lekarza,
 • Badania przesiewowe pod kątem raka skóry już od 20. roku życia,
 • Serwis TK-Europa: Leczenie na podstawie karty ubezpieczonego,
 • Kursy zdrowia.

Do czego służy karta ubezpieczonego?

Karta ubezpieczonego albo zamiennie karta zdrowia TK to Twój dokument tożsamości u lekarza. Ułatwia ona z korzystania ze świadczeń medycznych w kraju i za granicą. Pokaż po prostu tę bardzo wygodną, plastikową kartę u lekarza, w szpitalu lub u uznanego terapeuty.

Gdzie ważna jest karta ubezpieczonego?

Z kartą zdrowia TK możesz korzystać w całych Niemczech z usług lekarskich. Na jej odwrocie znajduje się Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ (European Health Insurance Card, w skrócie EHIC). Z tą kartą jesteś dobrze zabezpieczony we wszystkich krajach UE oraz w wielu innych krajach Europy, a nawet na niektórych pozaeuropejskich obszarach państw.

W razie takiej potrzeby karta umożliwi otrzymanie pomocy lekarskiej i szpitalnej za granicą. Dodatkowo oferujemy korzystne cenowo ubezpieczenie zdrowotne na pobyt zagraniczny, które daje dostęp do jeszcze szerszego zakresu świadczeń.

Które osoby bliskie mogę ubezpieczyć bezskładkowo w ramach ubezpieczenia rodzinnego?

Jeżeli jesteś ubezpieczony w TK sam, na przykład jako pracownik, samozatrudniony lub emeryt / rencista, to następujące osoby możesz ubezpieczyć bezskładkowo w ramach ubezpieczenia rodzinnego:

 • współmałżonka lub partnera spełniającego warunki ustawy o zarejestrowanych związkach partnerskich,
 • biologiczne lub adoptowane dzieci, do określonej granicy wiekowej,
 • dzieci dzieci ubezpieczonych w ramach ubezpieczenia rodzinnego,
 • pasierbów i wnuki, na których utrzymanie głównie łożysz jako członek rodziny i
 • dzieci w rodzinach zastępczych, jeżeli nie opiekujesz się nimi zawodowo.

Kogo nie można ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia rodzinnego?

W ramach ubezpieczenia rodzinnego nie można ubezpieczyć bliskich, którzy pracują w pełnym wymiarze czasu pracy na własny rachunek, którzy ubezpieczyli się prywatnie lub są zwolnieni z ubezpieczenia na przykład jako urzędnicy państwowi (Beamte). Nie można także ubezpieczyć osób, które same podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu na przykład jako pracownik.

Ponadto dla ubezpieczenia rodzinnego istnieją granice przychodów. Twoi bliscy nie mogą uzyskiwać regularnych dochodów, których całkowita kwota przekracza 425 euro. Mogą jednak zarobić z tzw. mini-etatów (niem. Minijob) 450 euro.

Dzieci mogą być objęte ubezpieczeniem rodzinnym tylko do określonej granicy wiekowej. W przypadku dzieci istnieje jeszcze jedno ograniczenie, jeżeli ich współmałżonek lub współpartner jest objęty prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Informacje na ten temat podajemy niżej.

Masz jeszcze jakieś pytania?

Czekamy na Ciebie! Zasięgnij niezobowiązującej informacji o możliwościach członkostwa w Techniker Krankenkasse.